Política de privacitat de xarxes socials

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació deles dades, RGPD, i la resta de normativa complementària vigent, l’informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de CLUB ESPORTIU EUROPA , que informa els Usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalidad principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives del Responsable del tractament:

Denominació Social: CLUB ESPORTIU EUROPA

Domicili Social: c/ Pau Alsina, 140, 08024, Barcelona, (Barcelona)

CIF: G08669277

Telèfon: 932102551

E-Mail: administracio@ceeuropa.cat

Lloc Web: https://botiga.ceeuropa.cat

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de forma voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per la CLUB ESPORTIU EUROPA, mostrant així interés en la informació que es publiciti a la Xarxa.

En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. Així mateix, li indiquem que està prevista l’ elaboració de perfils, per tal de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor forma de comunicar-los, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per CLUB ESPORTIU EUROPA.

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

CLUB ESPORTIU EUROPA té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial, el seu nombre de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular dels pares, tutor, o representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de CLUB ESPORTIU EUROPA, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que puga ser de l’ús de la seua pàgina oficial per menors,  dita responsabilitat dels seus representants legals.

Drets

D’ acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà adreçar-se a l’ Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com  a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a CLUB ESPORTIU EUROPA, c/ Pau Alsina, 140, 08024, Barcelona, Barcelona, o bé al correu electrònic administracio@ceeuropa.cat

Utilització del perfil

CLUB ESPORTIU EUROPA realitzarà les següents actuacions:

  1. Accés a la informació pública del perfil.
  2. Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de CLUB ESPORTIU EUROPA.
  3. Enviar missatges personals e individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  4. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina oficial de la CLUB ESPORTIU EUROPA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

CLUB ESPORTIU EUROPA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CLUB ESPORTIU EUROPA però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ ells, quan s’ utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’ aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

CLUB ESPORTIU EUROPA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de la CLUB ESPORTIU EUROPA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Una altra informació d’interès CLUB ESPORTIU IUROPA, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, complementarà i/o modificarà l’actual publicada. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a la mateixa, per tal de mantenir-se actualitzat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/
Google : https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

Darrera actualització: Dimecres 22 de Febrer del 2023